14.9.2017

Pokřiky a hesla

Pokřik bobříků

My jsme malí bobříci,

s úsměvem vždy na líci.

Voda, pádlo, lodě,

všechno je v pohodě.

Ahoj!

Pokřik kormoránů

Kormoráni jsou všech moří páni,

nejsou vůbec k překonání.

Pojďte s námi sestry, bratři,

užijem si jak se patří.

Ahoj!

Oddílový pokřik

Země, voda, vzduch,

Slunce je náš bůh.

Zákony

  1. Skaut je pravdomluvný
  2. Skaut je věrný a oddaný
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem nebo sestrou každého skauta
  5. Skaut je zdvořilý
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  8. Skaut je veselé mysli
  9. Skaut je hospodárný
  10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Denní příkaz

Každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek.

Heslo

Buď připraven!